Buket Aksu, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya üzerine Lisans Üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi – İngiltere’de tez konusu kalite tasarımı olan (Quality by Design/QbD) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sosyal Bilimlerde de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

1982 yılında başladığı İlaç Sanayii’nde İlaç Ruhsatlandırma, İhracat, Pazarlama Bölümlerinde görev yapmış olup halen Santa Farma İlaç Sanayii’nde danışman olarak görevine devam etmektedir. Asıl kadrosu, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak sürmektedir.

Türk Eczacılar Birliği Eğitmeni de olan Dr.Aksu aynı zamanda kıdemli uzman olarak Blanchard International Group Türkiye Temsilciliğinde eğitmenlik görevini sürdürmekte, eğitimcinin eğitimi, liderlik, sunum teknikleri, takım performansı, iletişim, koçluk eğitimlerini vermektedir.

Uluslararası ve Ulusal düzeyde, Kalite Yönetimi ve Tasarımı, Proses Analitik Teknolojisi, İlaç Ruhsatlandırma konularında 150’nin üzerinde seminere katılmış, davetli konuşmacı olarak 150’den fazla konferans vermiş, çeşitli toplantılarda ve üniversitelerde panelist olarak yer almıştır. Ayrıca uzman olduğu Kalite Tasarımı konusunda Uluslararası kitap bölümü ve makaleleri mevcuttur.

6 yıl EUFEPS (Uluslararası Eczacılık Bilimleri Federasyonu)’de görev yapan AKSU, halen Uluslararası görevlerinden EDQM ve ISPE PAT/QbD gruplarında Yönetim Kurulu üyeliklerine, Ulusal görevlerinden de TÜFTAD (Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği), ISPE (Uluslararası Farmasötik Mühendislik Derneği) ve ILARUD (İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliklerine devam etmektedir. Aksu ayrıca birçok Ulusal ve Uluslararası derneğin üyesidir.

Doç. Dr. Buket Aksu Hayatında Neler Var?

 • 1 Kitap
 • İlk Kadın Pazarlama Müdürü
 • Lions Kulübü Üyesi
 • 150+ Sertifika

Düzenli olarak organize edilen hakemli bir konferansta sunulmuş ve konferans kitapçığında basılmış tam metin bildiri

 • B.Aksu, III.Türkiye invitro Diyagnostik Sempozyumu, ”Kuşaklar Farklı, Ya Motivasyon” davetli konuşmacı, 28 Şubat – 2 Mart 2018 İzmir
 • B.Aksu, Uluslararası Katılımlı 1. Kozmetik Kongresi, “Nesillere Göre Kozmetik Kullanımı”, Ekim 2017, Antalya
 • B.Aksu, “Bitkisel İlaç ve İlaç Endüstrisi”, Bitkiden İlaca, 2. Farmakognozi ve Fitoterapi Sempozyumu, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, İstanbul, 27-28 Mayıs 2005.
 • D. Alboushı, G. Yeğen, B. Aksu, “Kozmetik Ürünlerde Esansiyel Yağ İçeren Emülsiyonlarin Değerlendirilmesi”, 2.Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi, 23-25 Kasım 2018, İstanbul
 • B.Aksu, İletişimin Fitoterapideki Önemi, 2.Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi, 23-25 Kasım 2018, İstanbul
 • H.Acay,xxxx,B.Aksu, “Bitkisel İlaç Endüstrisinde Tasarımla Kalite (QbD) Optimizasyon Risk Yönetimi ile Bitkisel Ürün Gelişimi”2.Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi, 23-25 Kasım 2018, İstanbul
 • “B. Aksu, V. Yozgatlı, G. Yeğen, N. Üstündağ Okur, “”İn Situ Jel Formülasyonlarının Qbd (Tasarımla Kalite) Çalışmaları””2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018”
 • B. Aksu, N. Hökenek, G.Yeğen, N. Üstündağ Okur, Tasarımla kalite yaklaşımı kapsamında film formülasyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi, 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 14-16 Kasım 2018
 • A. Yeşilada, B. Aksu, G. Gürsoy, C. Beşoğul, Ö. Kısa “Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk mezunlarının Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)’ında yer alan bazı yeterlilikler yönünden değerlendirilmesi “, Bildiri özeti,2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 201
 • B.Aksu, “İlaç üretiminde risk değerlendirmesi ile kritik parametrelerin belirlenmesi”, Oral Sunum,2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018

Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenli olarak organize edilen hakemli bir konferansta sunulmuş ve konferans kitapçığında basılmış tam metin bildiri

 • B.Aksu “Importance of QbD for quality”,International Meeting on Education & Research in Health Sciences (IMER-HS), 3-5 Kasım 2017, İstanbul, Türkiye
 • B.Aksu, “Quality by Design (QbD), advances in pharmaceutical technology”,3rd World Congress on Natural Products Chemistry and Research& 12th World Pharma Congress, 16-18 Ekim 2017, Budapeşte, Macaristan
 • B.Aksu, “III.Uluslararası Temizlik &Kişisel Bakım Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi”, “Tasarımla Kalite (QbD), Formülasyon ve Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler” P 66-67, Kasım 2016, İzmir Türkiye
 • G.Amasya, U. Badilli, B.Aksu, N.Tarımcı, 18. International Pharmaceutical Technology Symposium dahilinde “Computational Approaches to Estimate NLC Formulation: Artificial Neural Network” P13, page 156; Antalya, Eylül 2016
 • A.Yurdasiper, B.Aksu, N.Üstündağ Okur, E.Homan Gökçe, 18. International Pharmaceutical Technology Symposium dahilinde “Artificial Neural Networks in The Optimization of Solid Lipid Nanoparticles” P27, page 186; Antalya, Eylül 2016
 • B.Aksu, 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016 daihilinde, “Abstract Book”, bildiri kitapçığındaki “Quality by Design Concept for Nanopharmaceuticals”, 197 pp., Singapur, Mart 2016
 • B.Aksu, International Gazi Pharma Symposium Series daihilinde, “Abstract Book”, bildiri kitapçığındaki “Business Benefits of QbD in Terms of Licensing”, 12 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2015

Düzenli olarak organize edilen hakemli bir konferansta sunulmuş basılmamış bildiri

 • B.Aksu, 1.Basamakta Modern ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu-Gebelik&Laktasyon,”Gebelik ve Laktasyon Döneminde İletişimin Önemi”, 3-4 Kasım 2018
 • B.Aksu, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi V.Ulusal Eczacılık Kongresi – Farmakon Erciyes “Kariyerinizi Planlayan Lider Sizsiniz” 20 Nisan 2018
 • B.Aksu, Eczacının Sesi – Farmazi Akademi – Konya Eczacı Odası, Majistral Zirve, “Simülasyonun Majistral Eğitimine Katkısı”, 5-8 Nisan 2018, Konya
 • B.Aksu, “Etkin İletişim”, 1.Basamakta Modern ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu, Urfa, Ekim 2017
 • B.Aksu, “Geçmişten Günümüze Majistral”, 1.Basamakta Modern ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu, Urfa, Ekim 2017
 • B.Aksu,Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri & Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi dahilinde “Bitkisel Ürünlerde Kalite Tasarımı”, 15-17 Eylül 2017
 • EMUPSS’s 2.nd Annual Congress Mental Health dahilinde “Educational Symposium, Questions and Answers”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs 11-16 Mayıs 2017
 • B.Aksu, 3.Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi dahilinde, “Eczacılıkta İletişim”, Antalya, Türkiye, 9-12 Şubat 2017
 • B.Aksu, 4. Ege Kozmetik Günleri Kozmetikte Kalite Tasarımı ve Markalaşma “Kalite Tasarımı ve Risk Yönetimi”, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İzmir, Türkiye, Mayıs 2016
 • G. Amasya, U. Badili, B. Aksu, N. Tarımcı, “Quality by design case study 1: Design of 5-fluorouracil loaded lipid nanoparticles by the W/O/W double emmision – Solvent evaporation method”, European Journal of Pharmaceutical Sciences (ISI), (84) 92-102 pp., 2016.
 • E. Cevher, A. Açma, G. Sinani, B.Aksu, M. Zloh, L.Mülazımoğlu, “Bioadhesive tablets containing cyclodextrin complex of itraconazole for the treatment of vaginal candidiasis”, International Journal of Biological Macromolecules, 124-136 pp, 2014
 • R.Gaspar, B.Aksu, A. Cuine, M. Danhof, M. Jadrijevic-Mladar Takac,H. H. Linden, A. Link, E.Muchitsch, C.G. Wilson, P.Öhrngren f,L. Dencker, “Towards a European Strategy for Medicines Research (2014–2020): The EUFEPS Position Paper on Horizon 2020”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 47 (2012) 979–987
 • B.Aksu, T. De Beer, S.Folestad, J. Ketolainen, H.Lindén,J. A.Lopes, M. de Matas,W. Oostra, J.Rantanen, M. Weimer, “Strategic funding priorities in the pharmaceutical sciences allied to Quality by Design (QbD) and Process Analytical Technology (PAT)” European Journal of Pharmaceutical Sciences 47 (2012) 402–405
 • A.Yurdasiper, B.Aksu, N.Ü.Okur & E. Gökçe, “An Optimization Study on Solid Lipid Nanoparticles Using Artificial Neural Network” Latin American Journal of Pharmacy, 36 (1): 115-21 (2016)
 • Ö.Demir, B.Aksu, Y.Özsoy, “İlaç Formülasyonu Geliştirilmesinde Deney Tasarımı (DoE) Seçimi ve Kullanımı”, Marmara Pharmaceutical Journal, 21/2: 211-222, Aralık 2016
 • Ö.Demir, B.Aksu, Y.Özsoy & A.Araman, “Optimization of Dexketoprofen Trometamol Tablet Formulations Utilizing Different Modelling Techniques and the Quality by Design”, Latin American Journal of Pharmacy, 35(4): 813-25 (2016)
 • B. Mesut, Y.Öösoy, B. Aksu, “The Place of Drug Product Critical Quality Parameters in Quality by Design (QBD)” Turk J Pharm Sci 12(1), 75-92, 2015
 • M. Özyazıcı, Z. A. Şenyiğit, B. Aksu, “Compression Coated Ornidazole Tablets for Colon Specific Drug Delivery: Development, In Vitro Evaluation and Optimisation by Artificial Neural Network”, Latin American Journal of Pharmacy (ISI) , 34(4):681-693 pp., 2015
 • B. Aksu, G. Yeğen, S. Purisa, E. Cevher, Y. Özsoy, “Optimisation of Ondansetron Orally Disintegrating Tablets Using Artificial Neural Networks”, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13 (9), 1374-1383 pp, 2014
 • B. Aksu, E. Gökçe, S. Rençber, M. Özyazıcı, “Optimization of Solid Lipid Nanoparticles using Gene Expression Programming (GEP)”, Latin American Journal of Pharmacy (ISI) , 33(4):675-684 pp., 2014
 • B. Mesut, B.Aksu, Y.Özsoy, “Design of Sustained Release Tablet Formulations of Alfuzosin HCl by means of Neuro-Fuzzy Logic” Latin American Journal of Pharmacy, 32 (9): 1288-97 2013
 • M.Erda1, A. Pekoz, B. Aksu,A. Araman, “Impacts of chemical enhancers on skin permeation and deposition of terbinafine” ISSN: 1083-7450 (print), 1097-9867 (electronic), Pharm Dev Technol, Early Online: 1–6 2013 Informa Healthcare USA, Inc.2013
 • B. Aksu, A. Paradkar, M. de Matas, Ö. Özer, T. Güneri & P. York, “A quality by design approach using artificial intelligence techniques to control the critical quality attributes of ramipril tablets manufactured by wet granulation”, Pharmaceutical Development and Technology, 2013; 18(1):236-245 doi: 10.3109/10837450.2012.705294
 • B.Aksu, A. Paradkar, M. De Matas, Ö. Özer,T. Güneri, P. York, “Quality by Design approach: Application of artificial intelligence techniques of tablets manufactured by direct compression” AAPS PharmSciTech, Vol 13, No.4, December 2012
 • İ. Özcan, Ö. Abacı, A. H. Uztan, B. Aksu, H. Boyacıoğlu,T. Güneri, and Ö. Özer, “Enhanced Topical Delivery of Terbinafine Hydrochloride with Chitosan Hydrogels” AAPS PharmSciTech, Vol. 10, No. 3, September 2009
 • G. Otlatıcı, G. Yeğen, S. Güngör, B. Aksu, “Overview on nanotechnology based cosmeceuticals to prevent skin aging” Istanbul J Pharm 48 (2): 55-62 DOI: 10.5152/IstanbulJPharm.2018.424278, 19.07.2018
 • E.Özçelik, B.Mesut, B.Aksu, Y.Özsoy, “Quetiapine Fumarate Extended-release Tablet Formulation Design Using Artificial Neural Networks” Turkish Journal of Pharmaceutical Science, Aralık 2017; 14(3):213-221
 • G.Güncan, G.Yeğen, B.Mesut, B.Aksu, Y.Özsoy, International Journal in Pharmaceutical Sciences, Acta Pharmaceutica Sciencia dahilinde “Formulation Design of the Disintegrating Tablets Including Alfuzosin
 • Hydrochloride with Risk Eveluation via Quality by Design”, ISSN: 1307-2080, Voulme: 55, No: 2, January 2017
 • B.Aksu, G.Yeğen, ” Benefits of Computerized Technologies in Pharmaceutical Development with Quality by Design Approach” Journal of Computer Engineering & Information Technology, 2016, 5:4 DOI: 10.4172/2324-9307.1000170
 • B.Mesut, Y. Özsoy, B. Aksu, “The Place of Drug Product Critical Quality Parameters in Quality by Design (QbD)”, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume:12, No:1, 75-92 pp., 2015
 • B.Aksu, “Quality by Design (QbD) Roadmap”, CRS Indian Local Chapter, Volume 7, 25-28 pp., 2015
 • B. Aksu, A. Yurdasiper, M.Ali Ege, N. Üstündağ Okur and H. Yesim Karasulu, ” Development and comparative evaluation of extended release indomethacin capsules” Academic Journals Vol. 7(30), pp. 2201-2209, DOI 10.5897/AJPP2013.3600, ISSN 1996-0816© 15 August, 2013
 • “B. Aksu , M. Aydoğan, B. Kanik, and E. Aksoy,””A Flexible Regulatory Approach for Different Raw Materials Suppliers Using QbD
  Principles””, ISSN: 0975-8585 Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Volume 4 Issue 4 Page No. 358 2013″
 • S. Güngör, M. Sedef Erda1, B. Aksu,”New Formulation Strategies in Topical Antifungal Therapy” Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications”, 2013, 3, 56-65 doi:10.4236/jcdsa.2013.31A009 Published Online January 2013
 • B. Aksu, M. De Matas, E. Cevher, Y. Ozsoy, T. Gunerı, P. York, “Quality by design approach for tablet formulations containing spray coated ramipril by using artificial intelligence techniques”, International Journal of Drug Delivery 59-69, ISSN: 0975-0215 4(2012)
 • A. Okyar, A.Yıldız, B.Aksu, C.Çınar, Y.Özsoy, G.Baktır, ” Effect of terpenes as penetration enhancers on percutaneous penetration of tiaprofenic acid through pig skin” Acta Pharmaceutica Sciencia, 50: 247-256; 2008
 • F. I. Sen ün, V. Alper, I. Fcdai und B. Aksu, “Über das elektrochemische Verhalten (CRP, DPP) von Midazolam 1 (Dormicum) und Gehaltsbestimmung seiner Arzneiformen”, Fresenius Z Anal Chem, 321: 671 – 675; 1985
 • B. Aksu, B. Mesut, “Quality by Design (QbD) for Pharmaceutical Area”, Journal of Faculty of Pharmacy Istanbul University”, 45 (2): 233-251, 2015
 • B. Aksu, “Tasarımla Kalite (Quality by Design : QbD) ve Kalite Risk Yönetimi”, Marmara Pharmaceutical Journal, 19:12-18 pp., 2015
 • B. Aksu, G. Yeğen, “New Quality Concepts in Pharmaceuticals”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED) , 4(2):96-104 pp., 2014
 • Y. Özsoy, S. Güngör, B. Aksu, A. Araman, “Geriatride Kullanılan Dozaj Şekilleri”, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci , 2(1):12-20 pp., 2013
 • B.Aksu, Parasetamol dergisi,”Kuşaklar ve Milenyumların Tüketimleri” Mayıs 2018
 • B.Aksu, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Kantin Dergisi kapsamında “Vücut temizliği” konulu ropörtaj, Ocak 2018
 • B.Aksu, Parasetamol Dergisi “8 Yıldızlı Eczacı”, TEB 17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası 2.Sayı, Ekim 2017
 • B.Aksu, “Eczacılıkta İletişimin Rolü”, 32.Bölge Muğla Eczacı Odası, Bülten Dergisi, 7.Sayı, Temmuz 2017
 • B.Aksu, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Kantin Dergisi kapsamında fakülte tanıtımı ve ropörtaj, 2017
 • B.Aksu,Kuşaklar arası farklılıkların çalışma hayatında etkisi, TEB Haberler (İki Aylık Yayın Organı), 2016, sayı 04
 • B.Aksu, “8 Yıldızı Olmayan Eczacı Kalmasın”, Havan Dergisi, 73.Sayı, Aralık 2016
 • B.Aksu, “Türk Eczacının Avrupadaki Zaferi” Şubat 2007
 • ATD – AAPS Annual Meeting and Exposition konferansı 6-9 May 2018
 • 4.th Pulmonary Drug Delivery Workshop 2017, 19-21 Eylül 2017
 • ATD – AAPS Annual Meeting and Exposition konferansı 21-24 May 2017
 • International Conference & Exposition,ATD, Atlanta, Georgia, 22 Mayıs 2016
 • 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS) “Eczacılık İşletmeciliği Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 10 Haziran 2015
 • 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, (ISOPS) Ankara, Türkiye, 10 Haziran 2015
 • ATD – AAPS Annual Meeting and Exposition konferansı, USA,17-20 May 2015
 • Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD), Bioequivalence, Dissolution, 25 April 2015
 • Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye
 • CphI İstanbul Conference, The Leading Pharma Event is Coming to Eurasia, İstanbul, Türkiye
 • Understanding Biologics and Biosimilars An Integrated Approach,(ISPE) Turkey Affiliate, İstanbul,
 • ISPE-T10-Oral Solid Dosage Forms
 • ISPE-FEE01-Full Education
 • ISPE, Annual Meeting, USA
 • QbD for Generics Medicines”, International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), Belgium
 • Analytical Instrument Qualification and System Validation
 • World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, İstanbul
 • Good Engineering and Maintenance Practice
 • GMP Update
 • Facilitating Regulatory Approvals in Turkey-Opportunities for Regional Harmonisation,DIA
 • International Audits for the Global Pharmaceutical Market,ISPE,İstanbul, 2011
 • Pharmaceutical Quality Systems (ICH Q10), ISPE, Belgium, 2011
 • QbD New Concepts
 • WTG-QbD
 • Patent Know-How
 • 5th International Congress on Pharmaceutical Engineering, Graz,Avusturya, 2011
 • 10th International Conference of the European Chitin Society, European Chitin Society (EUCHIS), 2011
 • 2nd European Conference on Process Analytics and Control Technology (EUROPACT), Glasgow, İskoçya, 2011
 • Preparations for Compliance in Harmonized Inspections, ISPE, 2011
 • ISPE 2010 Annual Meeting Education Delegate RegistrationDiscovering Whats New,USA, 2010
 • Tablet Technology and Excipients, BASF, IMA Active Kilian, İstanbul, 2010
 • Global Harmonization Initiatives, International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE),2010
 • International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, (IPSMPS), İzmir, 2010.
 • 2nd International Regulatory Workshop on Bioequivalance, Bioanalysis, Dissolution,Macaristan, 2010
 • Workshop on Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care,2010
 • Home and Personal Care Ingredient Congress Middle East and Eurasia, HPC Congress,, İstanbul, 2010
 • ISPE-ICH
 • Particles, “MedicalBiochemical Diagnostic, Pharmaceutical and Drug Delivery Applications,2010
 • New Educational Initiatives for the Industry’s Future Regulatory Aspects of PAT-QbD App,2010
 • Multivariate Data Analysis
 • New Technologies including Knowledge Engineering and QbD for Drug Delivery Systems, İzmir,2010
 • Design of Experiments
 • InForm-FormRules
 • QbD for Generic&Innovator Manufacturer
 • Quality by Design through PAT Applications, (ISPE), 2009
 • QbD
 • 17th International Symposium on Microencapsulation, Japonya, 2009
 • Principles of Tablet&Capsule Formulation
 • International Graz Congress for Pharmaceutical Engineering, TU Graz, Graz, Avusturya, 2009
 • QRM
 • International Symposium on Drug Research & Development, Ankara, 2009
 • PQLI-Product Quality Lifecycle Implementation, ISPE, İstanbul, 2009
 • Impurities in Pharmaceuticals; Scientific and Regulatory Aspects, İstanbul, 2009
 • 3rd Symposium, “Skin and Formulation“-Skin Forum”, 10th Annual Meeting, 2009
 • Pharmaceutical Granulation and Compression
 • Mixing consultants
 • ISPE-Implementing PAT
 • Implementing (PAT), International Society of Pharmaceutical Engineering,2008
 • 7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, Slovenian,2008
 • 14th International Pharmaceutical Technology Symposium, IPTS-2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,2008
 • QbD in the 21st Century
 • Hands on Implementation of PAT
 • 35th CRS Annual Meeting & Exposition, Controlled Release Society (CRS), Newyork, ABD, 2008.
 • Formulation&Process Development&Trouble Shooting
 • Good Engineering Practice
 • GAMP 5, International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE) Turkey Affiliate, İstanbul, 2008
 • Development of Safe Protein Therapeutics; Preclinical, Clinical and Regulatory , EUFEPS and DPhG,2008
 • Human & Veterinary Medicinal Products Regulation, Turkey’s Road to EU Membership, EMA,İstanbul, 2007
 • 34th CRS, Annual Meeting & Exposition, Controlled Release Society (CRS), ABD, 2007
 • Optimizing Biotech Medicines; Second-Generations Pharmaceutical Proteins, EUFEPS, Almanya, 2007.
 • Biotech and Biosimilar Products Workshop,İstanbul, 2007
 • International Symposium on Drug Research & Development,Antalya 2007
 • Innovation in the Pharmaceutical Industry, Round Table Meeting, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul,2007
 • Process Validation Program
 • Containments, International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE) , İstanbul, 2007
 • 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Türk Toksikoloji Derneği (TTD), Kuşadası,
 • Membrane Drug Transporters Impact on Drug Discovery, Development, Regulation and Usage”,EUFEPS,2006,
 • Electronic Document & Electronic Submission Management, IPTS – Hacettepe Üniversitesi, 2006
 • 13rd International Pharmaceutical Technology Symposium, IPTS-2006, Ankara
 • IPTS – Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Antalya, 2006
 • 33rd Annual Meeting of the Controlled Release Society, Controlled Release Society (CRS), Viena,2006
 • 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPs), Ankara, 2006
 • 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology,İsviçre 2006
 • DIA 18th Annual EuroMeeting, Drug Information Association (DIA), Paris, Fransa, 2006.
 • Statistics for non Staticians
 • Hand on Dissolution Workshop
 • 6th International Cosmetics Symposium, International Cosmetics Symposium (ICoS)
 • Pharmaceutical Sciences Fair & Exhibition, PHARMSCIFAIR, Nice, Fransa, 2005.
 • AAPS TÜFTAD FIP,2004
 • 3rd International Postgraduate Research Symposium On Pharmaceutics (IPORSIP), İstanbul, 2002.
 • 2nd International Symposium on the Harmonization of the Drug RegistrationLicensing Procedures,2001
 • 1st International Symposium on the Harmonization of the Drug RegistrationLicensing Procedures,2000
 • Registration of Pharmaceuticals in Europe
 • 9th International Pharmaceutical Technology Symposium,1998
 • Practical GCP Compliance Auditing
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi – Eğitici Eğitimi 03.10.2018
 • TOBB ETÜ – SEM İletişim Becerileri 22.07.2018
 • TOBB ETÜ – SEM Liderlik Becerileri 19.08.2018
 • TOBB ETÜ – SEM Türkiye’de Girişimcilik 22.08.2018
 • TOBB ETÜ – SEM “Satış ve Satış Yönetimi” 10.08.2018
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik Analizi ve Uygulamaları Eğitimi 22.07.2018
 • Geleceğin Steril Ürün Üretim Tesislerine Hazırlık, 7 Haziran 2018, ISPE
 • 118E Akademi dahilinde “İleri Eğitmen Becerileri”, 3 Şubat 2018
 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı & Farkındalık Sempozyumu, 18 Kasım 2017
 • TEGEP Eğitim ve Gelişim Zirvesi İşimiz Gücümüz Sen, Acıbadem Üniversitesi, ,24-25.10.2017
 • İlaçta İnovasyon ve AR-GE, TÜFTAD, Ankara, Turkiye, 2017
 • İlaçlar ve Biyoteknolojik Buluşların Patentle Korunması, 10 Ekim 2016
 • Duygu Durumu yönetimi ve Pozitif Psikoloji
 • Ürün Güvenliği Sorumlusu Nisan 2007
 • Structing the pharmacist-patient consultation a practise model towards effective self-medication May 2016
 • Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Temel Eğitimi Şubat 2016
 • Eczanelerde Finans Yönetimi Şubat 2016
 • Farmakoekonomi Ocak 2016
 • Liderlik Kasım 2015
 • Eczaenede Yönetim Liderlik ve Personel Eğitimi Kasım 2014
 • Eczanede Stok Yönetimi ve Yıllık Planlama
 • Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerler Sempozyum ve Çalıştayı, İLARUD,Antalya, 2014
 • İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği, Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursu
 • Farmasötik Üretim Prosesleri Katı İlaç ve Modifiye Salım Yapan Oral İlaç Şekillerinin Geliştirilmesi Haziran 2014
 • Farmasötik Üretim Prosesleri Sıvı Dispers ve Yarı Katı İlaç Şekilleri Mayıs 2014
 • Türkiye İnovasyon Haftası Ketiapin Uzatılmış Salımlı Tablet Formülasyonu, İstanbul,Aralık 2015
 • Türkiye İnovasyon Haftası Alfuzosin Uzatılmış Salımlı Tablet Formülasyonu, İstanbul,Aralık 2015
 • Eczacılık İşletmeciliği Çalıştayı, Ankara Ünivetsitesi Eczacılık Fakültesi, Liderlik, Ankara, Kasım 2015
 • Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya; Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları, ISPE, İstanbul,2015
 • İleri Teknoloji Ürünleri ve Geri Ödemeleri,TÜFTAD, İstanbul, Türkiye, 2015
 • İnhaler Ürünler – Üretimden Hastaya, (TÜFTAD), İstanbul, 2015
 • Eczane Yönetimi Zirvesi, Girne, K.K.T.C., 2014
 • İÜKAMM Tanışma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Tıbbi Bitkiler ve Biyoyararlanım, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD), İstanbul, 2004
 • İlaç Geliştirme ve Ön Formülasyon Mart 2014
 • İlaç End.de AR-GE çalışmalarına yönelik Farmasötik Teknoloji Mart 2014
 • Spektrum Toplantıları, Tamamlayıcı Bakış Açılarıyla İlaç Endüstrisi ve Eczane, İstanbul, 2013
 • Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Türkiye ve Dünyadaki Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Sürdürülebilirlik Platformu, Pharma Forum 2013, İstanbul
 • Raw Material Variability in Light of QbD&PAT and Storage&Distribution Practice
 • Geleceğin Eczanesi Nisan 2013
 • Ruhsatlandırmada Etkili Süreç Yönetimi Nisan 2003
 • Yetim İlaçlar Klinik Uygulamalar, Regülasyonlar ve Güncel Yaklaşımlar,TÜFDAT
 • 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, IPTS – 2012, Antalya
 • Arama Konferansı, Hacettepe Üniversitesinin İlaç Endüstrisi Odaklı 2023 Ar-Ge Öngörülerinin Belirlenmesi
 • Temel Kemometri Eğitimi Temmuz 2012
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türk İlaç Endüstrisine Getireceği Yenilikler,ISPE
 • 2nd Open Forum on Pharmaceutics and Biopharmaceutics, TÜFDAT,İstanbul,2012
 • Kontrollü Salım Sistemleri Derneği 7. Sempozyumu, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (KSSD), İstanbul, 2011.
 • II.Ulusal Farmakovijilans Kongresi,Farmakovijilans Derneği, Ankara Türkiye, Kasım 2015
 • Genel GMP Eğitim Toplantısı – Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, TÜFDAT,Ankara,2010
 • 5.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2010
 • Kontrollü Salım Sistemleri Derneği 6.Sempozyumu, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (KSSD), İstanbul, 2009
 • GAMP-5 Bilgisyarlı Sistemlerde Risk Bazlı Yaklaşım Mart 2009
 • Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, Antiaging ve Estetik Tıp Derneği, Antalya, 2008.
 • Cilt Yaşlanması ve Cilt Bakım Ürünleri, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Tek ABD,2008
 • XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ege Üniversitesi,Eczacılık Fakültesi, İzmir, 2007.
 • Kontrollü Salım Sistemleri Derneği 5.Sempozyumu, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (KSSD), İstanbul, 2007
 • Ambalaj ve Hasta Kullanma Talimatı, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Ankara, 2006
 • Eczacılık Teknolojisi Seminer Günleri-II, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İzmir, 2006.
 • Eşdeğer İlaçlarda CTD Uygulamaları, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), İstanbul, 2006.
 • Ortak Teknik Doküman (CTD) ve Ürün Bilgisi Üzerine Workshop, Peter Berg Nielsen & Craig Johnson, Ankara, 2005.
 • Kontrollü Salım Sistemleri 4. Sempozyumu, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği (KSSD), İstanbul, 2005
 • Bitkiden İlaca, 2. Farmakognozi ve Fitoterapi Sempozyumu, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, İstanbul, 2005.
 • Eczacılık Teknolojisi Seminer Günleri I, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eskişehir, 2005
 • III. Ulusal Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1997
 • Stabilite Çalışmaları – Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, İEİS,FATUM,Ankara,1996
 • Farmakokinetik Günleri, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği, İstanbul, 1999
 • Dış Ticaret Elemanı Eğitimi Nisan 1995
 • Validasyon, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği, İstanbul, 1999
 • GMP Semineri
Kayıt Ol
İletişim

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Yeni Kod Oluştur captcha txt

[mailpoet_form id="1"]