PROAKTİF DAVRANIŞ VE İNİSİYATİF KULLANMA

 In Eğitim Konuları

PROGRAMIN AMACI

Hepimiz kontrolün kendimizde olmasını severiz. Yaşamı kontrol ediyor hissi de cabası. Hedefler belirler, planlar yaparız, yollara düşer ve kontrol ettiğimizi sanarak ilerleriz.

Topluluklarda insanlar işbölümü yaparlar ve çeşitli roller üstlenirler. Sonuçta her toplulukta bazı hiyerarşik düzen oluşur.

Bazı bireyler , üstlenilen rollerini iyi yerine getirdikleri için topluluk içinde sivrilirler , öne çıkarlar.

İşini iyi yapanlar, uzmanlıkları bulundukları alanda çözümler üreten, öne geçme potansiyeli davranışlarını gösterirler.

Topluluk içinde İyi geçinme ve Öne geçme davranışlarını diğerlerinden ayırarak «LİDERLİK» konumuna gelirler.

Liderliğin en belirgin ölçütü ise; Etkili sonuçlar alan bir ekip oluşturabilmesi ve Bu ekibi sürdürebilme yeteneği olmasıdır.

İşte İnisiyatif Kullanma, Gelişen olaylar karşısında fırsatları görmek ve onlardan yararlanmak yada olası problemleri görüp önlem almak için harekete geçmek demektir.

İnisiyatif almak kavramı sorumluluk almak kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak inisiyatif almak ve sorumluluk almak anlam itibariyle farklı süreçleri kast etmektedir. İnisiyatif almak kavramının içinde kişinin kendi iradesine bir vurgu söz konusu iken sorumluluk kavramı bu tarz bir vurgu yapmamaktadır. İnisiyatif alan kişi yaptığı işin sonucunda oluşacak riskleri de göz önüne almış demektir

Yapılan araştırmalarda inisiyatif alma ile ilişkili en önemli çalışan özelliği öz yeterlilik olarak görülmektedir.

Proaktif olmak durumu istenen yönde, daha iyiye doğru değiştirmektir.

Ancak sonuçları değiştiren her davranış da proaktif davranış değildir.

Bu eğitimde, moderleşen ihtiyaçlara cevap vermek, kişilik yapımız ve Liderlik yeteneklerimizi değerlendirerek, Hayatın kontrolünü elimize almak adına, yol haritamızı çıkartmak bize özgü davranış modelleri oluşturmak ve zorluluklar karşısında başa çıkma yolları üzerine iyi bir rehber olacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

  • Kişilik Gelişim süreçlerimiz hakkında detaylı bilgileriniz olacak
  • Beş Faktör Modeli nedir öğreneceğiz
  • İnisiyatif Kullanma için Davranış Modellerimizi
  • Hayatımızın kontrolü elimizde olduğunda neler yapabiliriz
  • Başarılı olabilmenin 3 temel etken sayabileceksiniz
  • Girişimci Davranış rolleri hakkında

Dirençle Başa Çıkmanın Yollarını öğrenmek

 

  • Zoom vb Digital Platformlar üzerinden Uzaktan Eğitim şeklinde planlanan bu modül eğitim programımızda, sizlerle bir bire canlı sunumlarla birlikte oluyor ve interaktif çalışmada birlikte oluyoruz.