STRES YÖNETİMİ

 In Eğitim Konuları

PROGRAMIN AMACI

Stres, «organizmanızın bir tehlike olarak algıladığınız herhangi bir duruma karşı gösterdiği sıra dışı tepki» diyoruz.

Stres kavramı, fizik biliminden psiko-fizyolojiye  uyarlanmıştır; dolayısıyla işlevi, fizikteki işleviyle aynıdır:  Herhangi bir madde,  kendisine uygulanan baskının yönlendirdiği doğrultuda harekete geçebiliyorsa, stres oluşmaz; madde zorlanma karşısında  uyum göstermiyor ve sabit kalıyorsa, stres ortaya çıkar.

Günümüzde, hayatımızın her alanında olmak ile birlikte  en fazla iş hayatında rastlıyoruz stresin semptomlarına… ve sonuçlarını yaşıyoruz.

Yaygın inanışın aksine stres her zaman kötü bir şey değildir: O yaşamınıza renk katan etkili bir güdüleyici olabilmektedir. Ne olimpiyatlara katılan atletler normal ola­rak antrenmanlarda rekor kırarlar, ne de aktörler sahne provalarında en yüksek başarıyı gösterirler.

Stresin birçok sebebi vardır: Yetiştirilmesi gereken işler, trafik, topluluk önünde konuşma yapmak, patronunuz, toplantılar, kurumsal değişim vs. Birkaç kişiye, kendilerini nelerin strese soktuğunu sorun, hepsinden farklı cevaplar alırsınız, çünkü stresi herkes ayrı şekilde algılar.

Stres sebepleri dört ana grupta toplanabilir: Değişim, gizli gerilim, karakter özellikleri ve çevresel stres faktörleri.

Hayatta karşılaşılan büyük değişiklikler, büyük stres kaynaklarıdır ve bunlarla başa çıkmak daha zordur. Yalnızca olumsuz değişimlerin stres yapmadığını, olumlu deği­şimlerin de stres yarattığını aklınızdan çıkarmayın. Birisine aşık olmak da aynen aşkın sona ermesi gibi stres yaratan bir faktördür.

Yine buna benzer olarak yeni bir işe girmek, yeni bir ev satın almak, yeni komşular edinmek çok kar­şılaşılan stres faktörleri arasındadır. Yukarıda anlatılan olay­ların yeni insanlarla tanışma, yeni bir sorumluluk alma, yeni eğlence olanaklarının keşfi gibi insanlara heyecan veren yönleri olmasına rağmen yine de stres faktörleridir. Bu olaylar çok sarsıntı doğuran olaylardır ve beklenmedik bir anda ortaya çıkarlar. Bunlarla baş edebilmek için tüm içsel ve dışsal kaynaklarınızı seferber ederiz.

Peki algılarımızı neler etkiliyor? Kisiligimiz,yerlesmis dusuncelerimiz ve duygularimiz

Yaşadığınız stresin; işiniz, birlikte çalıştığımız insanlar, ekonomik durum gibi sizin dışımızdaki etkilerden kaynak­landığının inanma eğilimindesinizdir. Bu dış faktörler stresi tetikleyici etki yapsalar da stresin gerçek kaynağı kendi içi­nizdedir. Başka bir deyişle, kendi kendinizi strese sokuyor­sunuz.

Kaygılı bir insan mısınız? Eğer öyleyse, stresinizi kendi ellerimizle hazırlıyorsunuz.

Olumsuz düşünen bir insan mısınız? işlerin en iyi şekilde yürümesini istiyorsunuz, fakat devamlı olarak, karşılaşabi­leceğiniz sorunları düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz

Bu ve buna benzer yaklaşımlar adına hazırlanan bu Eğitim modülü Stresin Performansımız ile bağlantısı ve bunun başa çıkma yollarını çözüm yollarını aktarmakta size yardımcı olacaktır.

  • Zoom vb Digital Platformlar üzerinden Uzaktan Eğitim şeklinde planlanan bu modül eğitim programımızda, sizlerle bir bire canlı sunumlarla birlikte oluyor ve interaktif çalışmada birlikte oluyoruz.

PROGRAM İÇERİĞİ

  • Stres Kavramı
  • Stresin Performans ile Bağlantısı
  • Stres Türleri ve Çeşitleri neler olduğu
  • Stresin Aşamalarını sayabilme
  • Stresle Başa çıkabilme yollarını açıklayabilme
  • Stresten uzaklaşma ve baş edebilmenin sağlanması