Etkin İletişim

 In Eğitim Konuları

PROGRAMIN AMACI

İletişim yönetim silahlarının en önemlisi hâline gelmiş durumdadır. Dört temel iletişim becerisi konuşma, dinleme, yazma ve okumadır. Birçok insan da bu becerilere zaten sahip olduğunu söylüyor.

Acaba gerçekten sahipler mi? Ya da siz sahip misiniz?

İkna etmek ve gerçekten duyulmak için kelimeleri, tam anlamlarını ifade ederek en etkili şekilde kullanıyor musunuz? Dinlemek belki de en güç edinilen iletişim becerisidir. İnsanların söylediklerini gerçekten duyuyor musunuz? Yazabilirsiniz, fakat kelimeleriniz söylemek istediklerinizi gerçekten ifade edebiliyor mu? Her gün okumak zorunda olduğunuz binlerce kelimeyi anlama kapasitenizi geliştirebilir misiniz?

İletişim insanların birbirini daha iyi anlayıp yakınlaşmalarını sağlayan ve toplumsal değişmeyi çok yönlü etkileyen bir uygulamalar bütünüdür. Toplumla yoğun bir etkileşim içinde olup hizmet alanına giren konularda, tüm bireyler toplumu ikna ederek onları amaçlarına ortak kılmak, katkı ve katılımlarını almak, kendisi ile iş birliği yapmalarını sağlamak durumundadırlar. Bunu yapabilmek için topluma bilgi aktarmaları, eğitmeleri ve bu amaçla toplumla iletişim halinde bulunmaları gerekmektedir. Bu eğitimde modernleşen ihtiyaçlara cevap vermek için bireylere düşen görevler ve doğru iletişimin nasıl sağlanabileceği anlatılmaktadır.

 • Bireylerin birbirlerini daha yakından tanımasını ve doğru anlamasını sağlayarak, kendi iletişim tarzımızı belirlemek
 • İletişimdeki olası çatışmaları önlemek ve etkin iletişim kurallarını incelemek
 • Kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanımak ve etkin beden dilini kullanabilmek
 • İletişim eksikliğinden kaynaklı aksaklıkların, alınganlıkların ve kırgınlıkların önüne geçebilme şansı kazanmak
 • Farklı dinleme türlerini ve iyi dinleme becerilerinin önemini incelemek
 • Bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarını, daha iyi anlamalarını ve aralarında daha güçlü iletişim kurmalarını sağlamak
 • Etkili iletişim teknikleriyle geri bildirim verme becerimizi geliştirmek
 • İletişimin nasıl çalıştığı ve özgüveni yüksek ve akıcı iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlamak
 • Katılımcılara doğru ve etkili iletişimle istedikleri etkiyi yaratmak amaçlı özgüven ve enerjiyi sağlayacak araçları kazandırmak

PROGRAM İÇERİĞİ

 1. ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ
 2. İletişim Nedir?
  • İletişim Engelleri
  • Anlaşmak
  • İletişim Hakkında Gerçekler
  • İletişimde Farkındalık
 3. Etkin İletişim
  • Yaklaşım
   • Güven verici bir ilişki
   • Etkili Sözlü İletişim
  • İlgili dinleme
   • İyi Dinleme Becerileri
   • Dinleme Türleri
   • Dinleme Önündeki Engeller
  • Doğru Sorular
   • Soru Türleri
   • Yanıt Verme Teknikleri
   • Ego ve Empati
   • Anlamayı Değerlendirme
  • Doğru İletişim Tarzı
  • Geri Bildirim
  • Beden Dili
 4. İletişim bariyerleri
 5. Vücut Dilinin İletişimde Önemi
 6. İletişim Engelleri