Kuşaklar

PROGRAMIN AMACI

Günümüzde 5 kuşak bir arada çalışıyor. Kuşakların yetişme şekil ve ortamlarının yanı sıra, birçok özelliklerinin farklılığı da, başta iletişim olmak üzere birçok yönetim aksaklıklarına neden oluyor. Kuşaklar arası çatışmalar sadece iş hayatında değil, toplumda da önemli problemlere dönüşüyor.

Sessiz kuşak yavaş yavaş iş hayatından çekilirken, çalışmak için yaşayan bebek patlaması kuşağının iş hayatını bırakmaya niyeti yok. X kuşağı yeniliklere adapte olmaya çalışırken, bir yandan sabırla iş hayatlarını, bir yandan da dengeli olarak özel yaşantısını sürdürmeye çalışıyor. Y kuşağı iş hayatında hemen yönetici olmayı, para harcamak için çalışmayı isterken, yeni yeni iş hayatına giren Z kuşağı çalışma saatlerinde de sosyal medyadan vaz geçemiyor.

Farklılıkları kabul etmeli ve birbirimizi daha iyi tanıyarak, takım çalışmamızı güçlendirebiliriz. Bu eğitimde farklı dönemlere ait kuşakların özellikleri ve bu farklı deneyimlere sahip kuşakların birbirleri ile nasıl doğru iletişim kurulabileceğini, birlikte nasıl daha verimli çalışabileceğimizin yollarını öğrenebileceksiniz.

 • İş hayatındaki ve günlük yaşamımızdaki farklı kuşakların özellikleri ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Farklı kuşakların birbirini yönetme sanatını öğrenmek ve güçlenmeyi sağlamak
 • Farklı kuşakların farklı anlayışlarını tanımlayarak çatışmaları anlamak ve fırsata dönüştürmek
 • Farklı anlayış ve öğrenme biçimleri için hem iş hayatında hem aile hayatında doğru iletişim tarzı geliştirmek
 • Gelecek ve bugün için organizasyonlarda genç kuşakları elde tutabilmenin ipuçlarını öğrenmek
 • Farklı kuşakları için farklı motivasyon kaynaklarını ayırt etmek
 • Farklı kuşaklar arasında güven oluşturmanın adımlarını kavramak
 • Yönetim faaliyetlerini yürütürken farkı kuşaklara dair doğru adımları keşfedebilmek
 • Farklı kuşakların bir arada yaşamasını avantaja çevirerek en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anlamak

 PROGRAM İÇERİĞİ

 • Hangi Kuşağa Aitsin?
  • Kuşaklar Neler Yaşadı?
  • Milenyumlar Nasıl Yaşıyor?
  • Farklı Yaş Gruplarına Ait Değerler Nelerdir?
  • Kimler Hangi İletişim Araçlarını Tercih Ediyor?
  • Milenyumlar Ve İletişim Yöntemleri
 • Kuşaklar Ve İş Alanı Özellikleri
  • Çalışanlar Ve Çalışma Tarzları
  • Kuşaklar Ve Paraya Bakış Açıları
  • Genç Hedef Kitle Ve Müşteri Milenyumlar
  • Milenyum Kuşaklarının Satın Alma Davranışı
 • Birbirimizden Ne Bekliyoruz?
  • Yöneticilerin Milenyumlar Hakkında Bilmesi Gerekenler
  • Kuşaklar Ve Liderlik Tarzları
  • Milenyum Kuşaklarını Yönetmenin 10 Yolu
 • Farklı Kuşakları Nasıl Motive Edebiliriz?
 • Bütün Kuşaklar Aynı Şekilde Mi Öğreniyor?
 • Milenyum Kuşakları Ve Sağlıklı Yaşama Verdikleri Önem

Bir örnek olarak: Kozmetik Tüketiminde Kuşak Davranışları