Problem Çözme & İkna & Karar Verme

 In Eğitim Konuları

PROGRAMIN AMACI

Bazense yaşarken ölüyor insan! Peki neden? Yaşadığınız sorunlara duyduğu yabancılıktan ve bununla nasıl baş edeceğimizi bilmiyor oluşunuzdan olabilir mi? Birey olarak psikolojik dayanıklılık gösterebilme yetimiz yaşadığımız sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorunlardan korunmayı öğrenebilmemize bağlıdır. Bireyi o birey  yapan özellikleri tanımlamak durumunda kaldığımızda çoğu zaman zorlanırız. Sorunlarla nasıl baş etmeye çalıştığımız sorulduğunda ne tür cevaplar veririz? Bizi biz yapan nedir?

Bireylerin beceri, kişilik yapıları, bakış açıları, değerleri, ahlaki yargıları, duygularındaki farklılık sebebiyle iletişim engelleri ve problemler ortaya çıkar. Her bireyin kişiliği biriciktir ve farklıdır, bu yüzden bazen ne kadar istemesek de karşımıza engeller çıkabilir ve kendimizi çatışma ve çıkmazların ortasında bulabiliriz. Bu eğitimin amacı aynı zamanda hem özel hem sosyal hayatımızda karşılaştığımız problemleri çözmek için farklı yöntemleri öğrenmek ve karşımızdaki bireyin içten olurunu almak yani ikna etmek için neler yapılabileceğini öğrenmektir.

 • Grup düşüncesi ve kendiliğinden oluşan görüş birliğinin sakıncalarını fark ederek iş yerinde enerjinin doğru yere gitmesini sağlamayı öğretmek
 • Çatışmadan meydana gelen zaman kaybını engelleyerek işbirliğine dayalı bir kurum kültürü yaratmak
 • Problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmek
 • İşletmelerde problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermek
 • Problemlerinizi çözerek istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak ikna becerileri kazandırmak
 • Katılımcılara sadece teorik bilgiler vermek değil, aynı zamanda farkındalık kazandırarak teknikleri özümsemelerini sağlamak
 • Kurumsal ve bireysel problemlerinin çözülebilmesi, tekrarının önlenmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en temel problem çözme tekniklerini katılımcılara aktarmak.
 • Gerek kurumsal yaşamda, gerekse özel yaşamda kurduğumuz iletişim sırasında çoğunlukla kişileri etkilemeye ve ikna etmeye çalıştığımız gerçeğinden yola çıkarak, ikna edebilen bir birey olmayı sağlayarak çatışmaları çözebilmek
 • Yetişkinlerle ilişkilerde Transaksiyonel Analiz kavram ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisini kazandırmak,
 • Yaşama dair beynimizde kavradığımız ebeveyn ve çocuk verilerini tanıyarak, kendimize yeterince değer vermeyi keşfetmek

 PROGRAM İÇERİĞİ

 1. Problem Nedir?
  • Öğrenirken Ve Düşünürken Kullandığımız Duyusal Bilgi Dış Dünyadan Bize Nasıl Ulaşır?
  • Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
 2. Transaksiyonel Analiz
  • Ebeveyn, Çocuk ve Yetişkin
  • Dört Yaşam Pozisyonu
  • Nasıl Yetişkin’de Kalınır?
  • İnsanların Değeri
 3. Çatışmanın Nedenleri
  • İletişim Hataları
  • Çatışmayla Başa Çıkma Teknikleri
  • Uyuşmazlıklarda İşbirliği Tarzları
 4. Problemleri Çözmek İçin İkna Etmelisiniz
  • İkna Etmek ne demek?
  • Kaç Süzgeciniz Var?
  • Hissedildiğini Hissetmek
  • En Basit Nasıl İkna Edersiniz?
 5. İtirazların Ele Alınışında Altın Anahtarlar
  • Buz Torbası
  • Soru
  • Maske
  • Yastık
  • Balon
 6. İkna Etmenin Gizli Teknikleri
 7. İknada Mesafe
  • Sosyal ya da Resmî Mesafe
  • Bireysel ya da Resmî Olmayan Mesafe
  • Samimi Mesafe
 8. Davranış Tarzlarına göre İkna
Zaman Yönetimi