Zaman Yönetimi

 In Eğitim Konuları

PROGRAMIN AMACI

Zaman yönetimi kavramı bir eğitim aracı olarak Danimarka’da dünyaya gelmiştir. Bugün ise hem iş hayatının hem de özel hayatın en vazgeçilmez öğelerindendir.

Zaman yönetimi eğitimi ile öncelikli olarak bilmediğimiz bazı zamanla ilgili kavramlar hakkında bilgi edinecek ve zamanı yönetmedeki limitlerinizin farkına varabileceksiniz.

Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu eğitimde, istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamanın ne kadar önemli olduğunu ve ondan nasıl etkin faydalanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Özellikle profesyonel hayatın içindekiler, sınırlı zamanda birçok işi yapmak zorundadırlar. Belli bir süre sonunda yapılması gerekli işlerin bitirilememiş olması, bireyleri zamanı değerlendirme konusunda tekrar düşünmeye itmektedir. Bu nedenle de zaman yönetimi konusu, kişisel gelişim konuları içinde liste başı olmaya devam etmektedir.

Unutmayın gün herkes için 24 saat , peki zaman herkes için aynı mı?

 • Kaybettiğimiz ama göremediğimiz zaman kavramını anlamak ve etkin kullanabilmek
 • Zaman hırsızlarını ve tuzaklarını keşfederek alışkanlıkları değiştirebilmek
 • Belirlenen hedeflere doğru zamanda ulaşabilmek için planlama ve delegasyonu anlamak
 • Acil ve önemli tanımını ve farkını öğrenmek, bunları öncelik sırasına koyabilmek

 PROGRAMIN İÇERİĞİ

 1. Zaman Kavramı
 2. Zaman Tuzakları
 3. Zaman Bilinci
 4. Zaman Hırsızları
 5. Ertelemek mi Hayır diyebilmek mi?
 6. İşleri devredebilmek – Delegasyon
 7. Zaman yönetiminin aşamaları
  • Öncelik belirleme
  • Analiz etme
  • Filtreleme
  • Zamanı planlama ve program yapma
  • Gerçekleştirme
 8. Eisenhower prensibi
 9. Yapmazsam ne olur?
 10. Öncelikleri belirleme
 11. ABC Analizi
 12. Acil mi Önemli mi?
 13. Hedef Belirleme
 14. Beynin Sırları
 15. Planlama
 16. Sadeleşme
 17. Anda Kalabilmek